Investujte do úspešných spoločností

CROWDINVESTING je klasické financovanie podnikania v najmodernejšej forme.

Investori („crowd“ alebo dav) investujú do známej spoločnosti a dostávajú za to atraktívne ročné zúročenie ich investície. Na konci doby splatnosti (o 3 až 5 rokov) sa spoločnosť zaväzuje jednorazovo splatiť investované peniaze svojím investorom.

Atraktívne výnosy

Cez FINNEST ponúkate úspešným spoločnostiam podriadenú pôžičku.

Vy si zvolíte, aké zúročenie za svoje peniaze požadujete!

„Našim cieľom je zaviesť zmysluplný doplnok k úverovému financovaniu“

Rakúske spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo o Crowdinvestingu.

Právne upozornenie

S účasťou investora na financovaní jednotlivých projektov sú spojené viaceré riziká. Neexistuje záruka, že investovaná čiastka, alebo jej časť sa musí investorovi vrátiť, ani záruka, že investor z investovanej čiastky dosiahne očakávaný výnos. Účasť investora na financovaní konkrétneho projektu môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu.

Investujte v 3 jednoduchých krokoch
s princípom maximálnej úrokovej sadzby

1. Vyberte si investíciu

Na využitie služieb FINNEST sa musíte jednorazovo bezplatne zaregistrovať (trvá to menej než 1 minútu).

Registrovaní užívatelia vidia všetky aktuálne investičné príležitosti.

Naša ponuka: Experti z FINNEST majú spoločne viac než 5 desaťročí skúseností v oblasti korporátneho financovania podnikania. Vyberáme iba tie spoločnosti, ktoré považujeme za trvalo úspešné. Iba približne každá 50. spoločnosť vyhovuje našim predstavám.

Právne upozornenie: FINNEST nie je poskytovateľom, ale len sprostredkovateľom zobrazených investičných príležitostí. Finnest však neposkytuje služby finančného sprostredkovania, investičné poradenstvo ani investičné odporúčania. Náš predbežný výber financovaných spoločností nepredstavuje investičné odporúčanie.

Prečo tieto spoločnosti využívajú FINNEST?

  • Financovanie pomocou FINNEST posilní kapitálovú štruktúru spoločnosti.
  • Veľa spoločností už nechce byť závislých na úveroch od bánk. Preto hľadajú moderné alternatívy.

S vašou registráciou uvidíte všetky aktuálne investičné príležitosti.

2. Vyberte si požadované zúročenie

Je to úplne jednoduché. Ak sa vám bude spoločnosť pozdávať, predložíte jej svoju ponuku na poskytnutie pôžičky (ktorú môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk (obvykle 30 dní) si spoločnosť na základe predložených ponúk vyberie jednotnú úrokovú sadzbu, za ktorú je ochotná prijať pôžičky od investorov.

Vo výnimočných prípadoch môžu spoločnosti ponúknuť investičnú príležitosť s vopred stanovenou fixnou sadzbou zúročenia poskytnutých pôžičiek.

Niektoré spoločnosti vám môžu ponúknuť právo rozhodnúť sa pre vyplácanie úrokov formou darčekových poukazov, ktoré budete môcť využiť na nákup tovaru alebo služieb poskytovaných spoločnosťou, alebo jej spriaznenými osobami. Je len na vás, či túto ponuku využijete.

Suma (napr. 5.000 EUR) a Vami požadované ročné zúročenie, ktoré za poskytnutie pôžičky očakávate (napr. 5% p.a.)

Príklad:
Spoločnosť dostala od investorov ponuky na poskytnutie pôžičiek s požadovaným zúročením v rozpätí
3 %, 4 % a 5 % p.a., spolu v celkovom objeme 350.000 EUR.

Spoločnosť je ochotná ponúknuté pôžičky prijať za jednotnú úrokovú sadzbu vo výške 5 % p.a.. Všetci investori, ktorí vo svojich ponukách žiadali zúročenie „len“ vo výške 3 % alebo 4 % p.a., dostanú automaticky zúročenie vo výške jednotnej úrokovej sadzby 5 % p.a.

Investori, ktorí vo svojich ponukách žiadali zúročenie viac ako 5 % p.a., sa financovania nezúčastnia.

FINNEST princíp maximálnej úrokovej sadzby

  • Ak ste ponúkli príliš nízke požadované zúročenie vašej pôžičky – nevadí!
  • Ak spoločnosť akceptovala prijatie pôžičiek za vyšší úrok ako ste pôvodne požadovali, takýto vyšší úrok dostanete aj vy!

Ako vysoko máte nastaviť požadované zúročenie vašej investície?

  • Tak vysoko, aby ste svoje peniaze investovali s dobrým pocitom.
  • Tak nízko, aby vaša ponuka nebola podhodnotená ostatnými investormi. „Čím nižšie požadované zúročenie spoločnosti ponúknete, tým vyššia je šanca, že spoločnosť prijme práve vašu ponuku.“

3. Profitujte

Zvyšok je automatický.

O nič iné sa už nemusíte starať.

  • Zmluva medzi vami a spoločnosťou sa vygeneruje automaticky a bude vám zaslaná elektronicky na potvrdenie vášho súhlasu s jej podmienkami.
  • Spoločnosť si jednorazovo stiahne čiastku pôžičky z vášho účtu prostredníctvom inkasa.
  • Spoločnosť vám každý rok prevedie vaše úroky priamo na váš účet, alebo zaslaním darčekového poukazu (ak ste sa na takejto forme vyplácania úroku so spoločnosťou dohodli).
  • Spoločnosť sa zaväzuje splatiť vám pôžičku na konci lehoty splatnosti (spravidla o 3 až 5 rokov) späť na váš účet.

Žiadne skryté poplatky

Pri úspešnom uzavretí zmluvy o pôžičke medzi vami a financovanou spoločnosťou zaplatíte FINNEST jednorazový sprostredkovateľský poplatok vo výške 1 % zo sumy vami poskytnutej pôžičky, alebo vo výške 25 EUR, podľa toho, ktorá čiastka je vyššia. To je všetko.

Príklad: Ak ste spoločnosti poskytli pôžičku vo výške 3.000 EUR, FINNESTu zaplatíte jednorazový sprostredkovateľský poplatok vo výške 30 EUR.

FINNEST Crowdinvesting

Preinvestovaných 12 miliónov EUR   ⎸   Priemerné ročné zúročenie 5 % p.a.   ⎸   Priemerná investícia vkladateľa 6.000 EUR

Zakladatelia FINNEST

Mag. Günther Lindenlaub, 49

20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky vedúci oddelenia „úverové trhy & emisie dlhopisov“ v Raiffeisen Bank International

Mag. Jörg Bartussek, 45

Založil oddelenie „Trust & Safety“ pre eBay
Viedol oddelenie pre obchodných zákazníkov v T-Mobile

Zjednodušuje financovanie

Format

Jeden zo 100 najlepších Start-upov

Trend

Investície do úspešných spoločností

Der Standard

Jeden z najvyšších objemov Crowdfundingu, aký bol kedy v Rakúsku uskutočnený.

Börse Express

Veľmi dobrý nástroj

Die Presse