Investujte do úspešných spoločností

CROWDINVESTING je klasické financovanie podnikania v najmodernejšej forme.

Investori („crowd“ alebo dav) investujú do známej spoločnosti a dostávajú za to atraktívne ročné zúročenie ich investície. Na konci doby splatnosti (o 3 až 5 rokov) sa spoločnosť zaväzuje jednorázovo splatiť investované peniaze svojím investorom.

Atraktívne výnosy

Cez FINNEST ponúkate úspešným spoločnostiam podriadenú pôžičku.

Vy si zvolíte, aké zúročenie za svoje peniaze dostanete!

„Našim cieľom je zaviesť zmysluplný doplnok k úverovému financovaniu“

Rakúske spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo o Crowdinvestingu.

Právne upozornenie

S účasťou investora na financovaní jednotlivých projektov sú spojené viaceré riziká. Neexistuje záruka, že investovaná čiastka, alebo jej časť sa musí investorovi vrátiť, ani záruka, že investor z investovanej čiastky dosiahne očakávaný výnos. Účasť investora na financovaní konkrétneho projektu môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu.

Investujte v 3 jednoduchých krokoch
s princípom maximálnej úrokovej sadzby

1. Vyberte si investíciu

Na využitie služieb FINNEST sa musíte jednorázovo bezplatne zaregistrovať (trvá to menej než 1 minútu).

Registrovaní užívatelia vidia všetky aktuálne investičné príležitosti.

Naša ponuka: Experti z FINNEST majú viac než 5 desaťročí skúseností v oblasti financovania podnikania. Vyberáme iba tie spoločnosti, ktoré považujeme za trvalo úspešné. Iba približne každá 50. spoločnosť vyhovuje našim predstavám.

Poznámka: FINNEST nie je poskytovateľom, ale len sprostredkovateľom zobrazených investičných príležitostí. Finnest však neposkytuje služby finančného sprostredkovania, investičné poradenstvo ani investičné odporúčania. Náš predbežný výber finančných projektov nepredstavuje investičné odporúčanie.

Prečo tieto spoločnosti využívajú FINNEST?

  • Financovanie pomocou FINNEST posilní kapitálovú štruktúru spoločnosti.
  • Veľa spoločností už nechce byť závislých na úveroch z bánk. Preto hľadajú moderné alternatívy.

S vašou registráciou uvidíte všetky aktuálne investičné príležitosti.

2. Vyberte si zúročenie

Je to úplne jednoduché. Ak sa vám bude spoločnosť pozdávať, podáte svoju ponuku (ktorú môžete bezplatne zmeniť alebo zrušiť do konca doby na predkladanie ponúk).

Na konci doby na predkladanie ponúk (minimálne 4 týždne) si spoločnosť vyberie to najvýhodnejšie zúročenie, za ktoré vzápätí prijme investíciu.
Vo výnimočných prípadoch môžu spoločnosti ponúknuť investičnú príležitosť bez vlastného výberu zúročenia (s fixnou sadzbou zúročenia).

Suma (napr. 5.000 EUR) a vaše očakávané zúročenie, ktoré chcete ročne dostať (napr. 5 %)

Príklad:
Ponuky od investorov za 3 %, 4 % a 5 % p.a. sa zosumarizujú spolu na 350.000 EUR.

Spoločnosť si vyberie zúročenie 5 % p.a. a všetci investori, ktorí žiadali „len“ 3 % alebo 4 % dostanú automaticky tiež 5 % p.a.
(Investori, ktorí žiadali 6 % p.a. a viac, sa nezúčastnia.)

FINNEST princíp maximálnej úrokovej sadzby

  • Ak ste ponúkli príliš nízke požadované zúročenie – nevadí!
  • Dostanete automaticky vyššie zúročenie.

Ako vysoko máte nastaviť požadované zúročenie vašej investície?

  • Tak vysoko, aby ste svoje peniaze investovali s dobrým pocitom.
  • Tak nízko, aby vaša ponuka nebola podhodnotená ostatnými investormi. „Čím nižšie zúročenie, tým vyššia šanca, že spoločnosť prijme práve vašu ponuku.“

3. Profitujte

Zvyšok je automatický.

O nič iné sa už nemusíte starať.

  • Zmluva medzi vami a spoločnosťou sa vygeneruje automaticky.
  • Spoločnosť si jednorázovo stiahne investovanú sumu z vášho účtu pomocou inkasa.
  • Každý rok vám prevedie vaše úroky priamo na váš účet.
  • Spoločnosť sa zaväzuje previesť vaše peniaze na konci splatnosti (o 3 až 5 rokov) späť na váš účet.

Žiadne skryté poplatky

Pri úspešnom ukončení úverovej zmluvy dostáva FINNEST jednorázovo 1 % z vašej ponúknutej sumy alebo 25 EUR podľa toho, ktorý obnos je vyšší. To je všetko.

Príklad: Keď investujete 3.000 EUR, zaplatíte FINNESTu jednorázový poplatok za sprostredkovanie 30 EUR.

FINNEST Crowd

Investovaných 10 miliónov EUR   ⎸   Ročné zúročenie v priemere 5 % p.a.   ⎸   Priemerná investícia vkladateľa 6.000 EUR

Zakladatelia FINNEST

Mag. Günther Lindenlaub, 49

20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky vedúci oddelenia ‘úverové trhy & dlhopisové emisie’ v Raiffeisen Bank International

Mag. Jörg Bartussek, 45

Založil oddelenie „Trust & Safety“ pre eBay
Viedol oddelenie pre obchodných zákazníkov v T-Mobile

Zjednodušuje financovanie

Format

Jeden zo 100 najlepších Start-upov

Trend

Investície do úspešných spoločností

Der Standard

Jeden z najvyšších objemov Crowdfundingu, aký bol kedy v Rakúsku uskutočnený.

Börse Express

Veľmi dobrý nástroj

Die Presse