Finnest Logo

Impressum

Kontaktné údaje:

Finnest Slovakia, s.r.o.
Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 902 501 883
E-Mail:

Obchodný register:

Registrácia spoločnosti: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117268/B
IČO: 50 706 306
DIČ: 2120437286
Konateľ:
Mag. Günther Lindenlaub
Auszeichnung - Deutsches KreditinstitutAuszeichnung - Standesregeln FinanzdienstleisterAuszeichnung - Austrian Crowdinvesting Committee Code of ConductAuszeichnung - BBVA Open Talent Finalist StartupAuszeichnung - Born Global ChampionAuszeichnung - Wiener Börse Partner