Impresum

Kontaktné údaje:

Finnest Slovakia, s.r.o.
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 902 501 883
E-Mail:  office@finnest.com

Obchodný register:

Registrácia spoločnosti: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117268/B
IČO: 50 706 306
DIČ: 2120437286

Konateľ:

Mag. Günther Lindenlaub