Táto investičná príležitosť už nie je k dispozícii.

Oddych pre Vaše peniaze

Hotely značky Sonnenhotels ponúkajú dovolenku pre všetkých. Využite možnosť na investovanie a profitujte tak s úrokmi až do 9 % spolu s ďalšími dodatočnými výhodami!

KRÁTKY PROFIL

 • Jedna z vedúcich hotelových skupín v 3* a 4* segmente.
 • Špecialista na rastový segment "Dovolenka pre všetkých, bez bariér všedného života": predovšetkým pre starších ľudí a rodiny s deťmi.
 • Aktuálne je v ponuke 10 hotelov v prázdninových regiónoch v Nemecku a Rakúsku, vrátane ďalších troch, ktoré sú krátko pred otvorením.
 • 335.000 prenocovaní do roka.
 • Celkový obrat všetkých hotelov: viac ako 20 miliónov Euro. Každoročný približne 10 %-ný nárast obratu.
 • Externé hodnotenie "dobrá bonita".
 • Od roku 2002 rodinný podnik vedie manželský pár Karina a Andreas Dörschel.

AKTUÁLNA INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

 • Ponúknete Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG podriadenú pôžičku.
 • Sami si stanovíte Vaše požadované úročenie: od 3 % do 6 % (Sonnenhotels si vyberie najvýhodnejšie ponuky).
 • Investícia od minimálnej sumy 1.000 Euro, splatnosť 5 rokov.
 • Naviac: Ak sa rozhodnete pre výplatu úrokov vo forme dovolenkových poukážok, Sonnenhotels Vám dodatočne poskytne 50 %-ný bonus! (Príklad: namiesto pripísania 400 Euro na Váš účet, obdržíte každý rok poukážky na dovolenku podľa Vášho výberu v hodnote 600 Euro.)
 • Ďalší bonus: Investujte 5.000 Euro alebo viac a automaticky budete zaradení do exkluzívneho klubu „Sunclub“: 10 % zľava na všetky rezervácie, najlepšie disponibilné izby, a naviac získate veľa ďalších výhod.

INVESTÍCIA

Rast v budúcom trhovom odvetví „bezbariérovosti“

Heslo skupiny Sonnenhotels znie: Dovolenka pre všetkých bez bariér všedného života. Pod bezbariérovosťou sa tu rozumie obohatenie a uľahčenie života pre starších ľudí ako aj pre rodiny s deťmi a hostí vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť. Tento trhový segment sa z pohľadu demografického vývoja obyvateľstva vyznačuje výrazným rastovým potenciálom.

Rovnako moderné, profesionálne a inovatívne ako hotely je aj ich samotné financovanie. Popri budovaní nových zariadení podporuje aktuálny Crowdinvesting nové inovatívne a technické trendy: Investície do "digitálnych hotelových izieb" s priamym videonapojením na lekárov, tvorbu certifikovaných ponúk s poskytovaním zdravotníckej a opatrovateľskej starostlivosti ako aj ďalší technický rozvoj na dosiahnutie ešte väčšieho komfortu.

Každoročne 335.000 dovoleniek pre všetkých: aktívni športovci vo veku od 40 do 80 rokov, rodiny s deťmi ako aj špeciálni hostia vyžadujúci zdravotnú starostlivosť.

So zameraním na bezbariérovosť a ponuku na starostlivosť v prázdninových hotelov, rastie trhový podiel skupiny Sonnehotel s konceptom "dovolenka bez obmedzení".

V historickom hoteli „Hoher Hahn“ v Krušných Horách sa spája príroda a láska k tradíciám s výnimočnými dovolenkovými zážitkami. Zhlboka sa nadýchnuť, vybrať sa na turistické výlety a vychutnať si kvalitný wellness.

Krátko pred otvorením: Sonnenrezort Ettershaus v Bad Harzburgu ponúka milovníkom prírody k hotelovým izbám a apartmánom aj nocľahy v 14 stromových apartmánoch.

Investičná príležitosť

Spoločnosť
Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG
Pre Investorov z krajín
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovensko
Úroková sadzba
3 - 6 %
+ 50 % bonus v poukazoch
Investícia
Od 1.000 Euro
Doba splatnosti
5 rokov
Rating
Dobrá bonita

Táto investičná príležitosť už nie je k dispozícii.

Skupinu založil a vedie manželsky par Karina a Andreas Dörschel.

OPIS SPOLOČNOSTI

 • Zameranie: Skupina Sonnenhotels vznikla v 80-tych rokoch minulého storočia ako rodinný podnik s pôsobením v oblastiturizmu. Po prevzatí tzv. "druhou rodinnou generáciou", Karinou a Andreasom Dörschelom v roku 2002 sa zaradila medzi poprednéskupiny v oblasti 3* a 4* prázdninových hotelov v nemecky hovoriacom priestore. Sonnenhotels sa zameriavajú na jednoznačnerastový trh: Dovolenku pre všetkých, oddych bez obmedzení od od každodenného všedného života. Oslovujú staršiu populáciu,rodiny s deťmi až po hostí vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť (s alebo bez jednoduchej potreby opatrovania). S prepojenímna vynikajúcu kombináciu ceny a služieb.
 • Údaje: V súčasnosti skupina prevádzkuje desať hotelov vo vyhľadávaných atraktívnych prírodných lokalitách v Nemeckua Rakúsku a tri ďalšie hotely sú krátko pred otvorením. Skupina zamestnáva celkovo okolo 400 spolupracovníkov, ktorí sa starajú o pohodu pri 335.000 prenocovaní za rok. Celkový obratvšetkých hotelov skupiny Sonnenhotels predstavuje viac ako 20 miliónov Euro, nárast v posledných rokoch dosiahol približne10 %, v roku  2018 sa predpokladá zvýšenie obratu o viac ako + 20 %. Prostredníctvom aktuálneho Crowdinvestinguje financovaná spoločnosť Sonnnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG je vedúca spoločnosť skupiny. V predchádzajúcom hospodárskomroku dosiahla kvótu vlastného kapitálu viac ako 41 %, čo je okolo 4 miliónov Euro a je označená stupňom „dobrá bonita“.
 • Cieľ: Vzhľadom na demografický vývoj (priemerný vek spoločnosti čoraz viac stúpa) sa neustále zvyšuje dopyt na"dovolenku pre všetkých, bez bariér všedného života". Skupina Sonnenhotels ponúka našim hosťom vydýchnutie počas dovolenkovéhoobdobia. K tomu patria popri vysokokvalitnom základnom vybavení predovšetkým moderne vybudované wellness priestory, detskékluby, ponuky na rôzne druhy ošetrení priamo na mieste a najmä pomoc pri organizovaní celého pobytu. S aktuálnym Crowdinvestingomsa bude čiastočne spolufinancovať ďalší rozvoj bezbariérových dovolenkových hotelov, zároveň sa pokryjú investície do bezbariérovejinfraštruktúry ako aj do "inovatívnych hotelových izieb" (napríklad na zabezpečenie priameho spojenia s lekárskou služboucez video).
 • Ďalšie kroky: V septembri otvára Sonnenresort Ettershaus zaradený do kategórie štyroch hviezdičiek v Bad Harzburgu (Dolnom Sasku). Popri najmodernejších izbách, klasických apartmánoch a dvoch Spa apartmánoch ponúka ako najväčšiu atrakciu14 stromových domov, ktoré majú nadchnúť predovšetkým rodiny s deťmi. Stromové domy sú postavené na hotelovom pozemku naokraji národného parku. V mestečku Bad Rappenau (Baden Württemberg) otvára Sonnenhotel Salinengarten so 132 izbami a zaradením do štvorhviezdičkovej kategórie. Pôjde vôbec o prvý kompletne bezbariérový hotel v Nemecku certifikovaný v súlade so smernicami "Cestovanie pre všetkých", s výnimočnou ponukou na poskytovanie ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti.

Na základe novootvorených hotelov ako aj priaznivého stavu rezervácií sa v prebiehajúcom roku očakáva výrazný nárast obratu až o +20 %.

Jedna z vedúcich skupín v kategórii 3* a 4* hotelov s 10 zariadeniami nachádzajúcimi sa v príťažlivých prázdninových oblastiach, 3 ďalšie zariadenia sú krátko pred otvorením.