Vkladatelia investovali doteraz celkovo viac ako 70 mil. Eur na vyše 50 kampaniach a zarobili viac ako 2,5 mil. Eur.

Právne upozornenie: S účasťou investora na financovaní jednotlivých projektov sú spojené viaceré riziká. Neexistuje záruka, že investovaná čiastka alebo jej časť sa musí investorovi vrátiť, ani záruka, že investor z investovanej čiastky dosiahne očakávaný výnos. Účasť investora na financovaní konkrétneho projektu môže viesť k úplnej alebo čiastočnej strate investovaného kapitálu.

Spoločnosti prezentované cez Finnest

  • Úspešné stredne veľké podniky (s minimálnym obratom 10 Mio. Eur)

  • Umožňujú investorom podieľať sa na úspechu

  • S pridelenými top-ratingami od nezávislých agentúr

  • Ponúkajú svojim vkladateľom atraktívne úroky

Naše doteraz najväčšie zrealizované crowdinvestície

Viac ako 5 mil. Eur

Falkensteiner

4 kampane

Hotelovej skupine Falkensteiner Hotels & Residences bolo v priebehu 4 kampaní v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, na Slovensku a v Chorvátsku ponúknutých viac ako 10 mil. Eur. Predstavuje to vôbec najväčšiu crowdinvestíciu, aká bola doteraz v Európe uzatvorená.

Mnohonásobne ocenená hotelová skupina vo vysoko hodnotených kategóriách prevádzkuje desiatky hotelov, apartmánových zariadení, kempingových rezortov v siedmich európskych krajinách. Celkový prevádzkovaný ročný obrat presahuje 180 mil. Eur.

Zhruba dve tretiny všetkých vkladateľov sa rozhodlo pre výplatu úrokov vo forme poukazov a a stali sa vernými zákazníkmi skupiny Falkensteiner.

Rekord pri Crowd-investovaní

Biogena

Splatila už 2 kampane

Trhový líder v oblasti vysokohodnotných prírodných potravinových doplnkov (s ročnou produkciou viac ako 120 mil. kapsúl) rozoznal už v rannej fáze potenciál alternatívneho financovania. Riaditeľ spoločnosti Dr. Schmidbauer: „Crowdinvesting patrí k zloženiu financovania každej modernej spoločnosti.“

Rodinný podnik s viac ako 200.000 zákazníkmi a preukázateľným ročným nárastom obratu viac ako 20%, bol viacnásobne vyznamenaný titulom najlepší zamestnávateľ Rakúska. 9.000 partnerských lekárov a terapeutov dôveruje výrobe čistých vysokokvalitných substancií, ktoré umožňujú voľné spracovanie s prísadami.

Dôležitý doplnok k existujúcemu bankovému financovaniu.

V rozmedzí od 2 do 5 mil. Eur

Lindner Hotels

1 kampaň

Už hneď prvá kampaň trhového lídra v oblasti inovácií a konceptuálneho riešenia európskych hotelov bola prekonaná. Vkladatelia sa doslova rozbehli pred dvere rodinne riadenej hotelovej spoločnosti so 40 hotelmi. Prevažnú časť viac ako 85% investorov tvorili existujúci hostia Lindner.

Lindner Hotely boli založené v roku 1973 pánom Otto Lindnerom v Düsseldorfe, ktorý bol okrem iného vyznamenaný cenou Hoteliér roka a tiež najlepší zamestnávateľ v Nemecku. Vkladatelia, ktorí pri tejto kampani investovali 10.000 Eur, obdržali odvtedy nielen top-úroky, ale aj každý rok získali prenocovanie zdarma.

Biovegan

2 kampane

V silnej energetickej oblasti Bonefeld pri Koblenzi vyrába trhový líder v oblasti obchodu s prírodnými prísadami rôzne doplnky do pečenia, želatiny a spojovacie prostriedky svoj prémiový sortiment, ktorý je obsiahnutý vo vyše 2.000 bio- a prírodných výrobkoch. Rodinný podnik je označený ratingom „s veľmi dobrá bonita“ a spracováva biologicky zakomponovanú bourbon vanilku do jednej z najvzácnejších prísad svojho druhu na svetovom trhu.

Pri poslednej Finnest-kampani podporil ukážkovo budúcnosť bez plastov: do konca roku 2020 upustí Biovegan používanie plastov vo všetkých oblastiach svojho podnikania.

Heli Austria

2 kampane

So svojimi 41 vrtuľníkmi je Heli Austria jedna z vedúcich spoločností v oblasti prevádzkovania leteckých služieb v celom nemecky hovoriacom priestore. Každoročne poskytne tisíce záchranných, nákladných a vyhľadávacích letov. Spolu so 140 vysokokvalifikovanými zamestnancami, skúsenými pilotmi, technikmi, vyučenými pracovníkmi, záchrannými lekármi a leteckými záchranármi sa vydáva na potrebné celosvetové zásahy.

Flotila vrtuľníkov je priebežne modernizovaná a vybavovaná. Finnest-crowd financoval okrem iného zabezpečenie vnútorne uloženej nádrži, vďaka čomu je možné ešte rýchlejšie a bezpečnejšie vykonať zásahy pri ničení požiarov. Zato dostali vkladatelia úroky až do výšky 7,5%.

Medzi 1 a 2 mil. Eur

Voelkel

1 kampaň

Obľúbený líder na trhu bionápojov bol založený pred 80 rokmi starými rodičmi dnešného riaditeľa spoločnosti. V súčasnosti je vyrábaných okolo 200 druhov ovocných džúsov, zeleninových štiav a osviežujúcich nápojov v 30 krajinách, ktoré sú dostupné v 95% všetkých bioobchodoch.

So svojimi 170 zamestnancami je rodinný podnik významným regionálnym zamestnávateľom v Nižnom Sasku a je hospodársky veľmi úspešný (vyznamenaný s ratingom „veľmi dobrá bonita“). Finnest-vkladatelia sa mohli už viackrát okrem - hrdých úrokov – potešiť zo zásielky s najnovším kreatívnym výberom nápojov zo skupiny Voelkel.

Bauck

1 kampaň

Rodinne vedený podnik – líder na trhu v oblasti bezprísadových bio-sortimentov a bio-doplnkov na pečenie je jedným z desiatich najvýznamnejších spoločností, ktoré vystavujú každoročne na najväčšom svetovom Bio-veľtrhu „Biofach“ v Norimberku a uskutočnili úspešné kampane cez Finnest.

Bauck je certifikovaný ako 100% bio a demytel, výroba nasleduje výlučne podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov (IFS-certifikát). Ako inovátorský prevádzkovateľ z branže vyvinuli so 170 zamestnancami spoločnosti založenej v roku 1969 nielen prvé bezprísadové bio ovsené vločky, ale aj prvé vegánske bio- prísady na pečenie, ktoré sa predávajú do celého sveta.

Bionatic

2 kampane

„Bionatic namiesto plastu!“ Pod týmto mottom sa viedla posledná Finnest-kampaň pre európskeho lídra v oblasti výroby príborov a riadov. V EÚ platí nariadenie zredukovať jednorazové artikle a práve brémska úspešná spoločnosť ponúka alternatívu. Každoročné nárasty obratu vo výške 40% podčiarkujú úspešnú stratégiu. Bionatic vyrába viac ako 60 výrobkov z obnoviteľných alebo recyklovateľných surovín ako poháre, taniere, jednorázové príbory a nákupné tašky a je označený s ratingom „veľmi dobrá bonita“. Finnest-kampane podporujú potrebné rozšírenia výrobných kapacít.

Bionatic vyrába viac ako 60 výrobkov z obnoviteľných alebo recyklovateľných surovín ako poháre, taniere, jednorázové príbory a nákupné tašky a je označený s ratingom „veľmi dobrá bonita“. Finnest-kampane podporujú potrebné rozšírenia výrobných kapacít.

Harry’s Home Hotels

2 kampane

Hybridná hotelová sieť s vedúcim postavením na trhu s hotelmi v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku bola založená v roku 2006 predstavenstvom Harald "Harry" Ultsch, potomkom starousadlíckej tirolskej hoteliérskej rodiny. Finnest-vkladatelia dostali za svoju investíciu nielen ročné úroky až do 7,5%, ale pri investícii od 5.000 Eur alebo viac aj ročné prenocovania zdarma.

Popri vysokej atmosfére blahobytu sú Harry‘s Home Hotels za inovatívnu flexibilitu: Vďaka stavebnicovému systému si môžu hostia sami zostaviť svoj ideálny pobyt. Dôkazom vysokej klientskej spokojnosti je okrem iného stupeň ocenenia „loved by guests award“ za rok 2019.

Schellenberg

1 kampaň

Mnohí Finnest-vkladatelia poznali uspešný rodinný podnik z odvetiva stavebníctva: už veľa rokov je ním víťazný poskytovateľ inovatívných a tuzemských riešení pre markízy, rolety a pohonné brány známy ako vyhľadávaný partner v trhovom segmente stavebníctva.

Podnik založený pred 35 rokmi a označený stupňom bonity „veľmi dobrá“ včas rozpoznal, že budúcnosť našich domovov je v tzv. „Smart Home Systémoch“. Finnest-kampaň podporila ďalšie rozšírenie konkurenčných výhod do budúcnosti v tomto trhovom odvetví.

BURGER KING

1 kampaň

Založená v r. 1954, patria dve svetové najväčšie Burger-reťazce, ktoré obslúžia denne okolo 11 miliónov hostí. V Rakúsku prevádzkuje rodinná frančízová podnikateľská skupina 35 reštaurácií a dosahuje tak netto obrat okolo 60 miliónov Eur. Spolu s 1.000 zamestnancami patrí medzi najväčších poskytovateľov v oblasti gastro priemyslu v Rakúsku.

Finnest-kampaň sprevádzala zavedenie náhrady za mäso a ďalšie inovatívne vegánske produkty. Popritom sa širšie odkomunikoval regionálny význam známej tradičnej značky Rosenberger, ktorá je súčasťou tejto skupiny.

B2B Spoločnosti

Strasser Steine

Spoločnosť Strasser Steine bola založená jedným pracovníkom - kamenárom v rakúskom St. Martin v Mühlkreise v roku 1963. Dnes patrí podnik k najväčším výrobcom pracovných dosiek z prírodného kameňa v strednej Európe. Najmodernejšie pracovné dosky z prírodného kameňa sa predávajú v obchodoch s nábytkom a v kuchynských štúdiách a tiež v predajniach s vybraným stavebným materiálom.

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne motivoval Strasser Steine predovšetkým veľký počet ľudí k okolia investovaniu cez kampane Finnest. Riaditeľ spoločnosti Johannes Artmayr: „Davové investovanie nás podporuje pri vytváraní a upevňovaní vzťahov so zákazníkmi a zamestnancami.“

EVVAoil

Pred 100 rokmi založil podnik starý otec súčasného riaditeľa. Od začiatku vsadili inžinieri a technici na inovatívnosť. Menej prekvapivá je preto skutočnosť, že partner mnohých priemyselných a poľnohospodárskych podnikov sa ako prvý intenzívne zaoberal použitím obnoviteľných surovín v mazivách. V súčasnosti zaberá spoločnosť vedúce postavenie vo vývoji a výrobe biogénnych, technicky vysokohodnotných olejov a mazív.

Finnest-kampaň podporila ďalšiu výstavbu v bio sektore a odkomunikovala know-how skrytého víťaza v celom nemecky hovoriacom priestore.

Polytechnik

Skupina Polytechnik so sídlom v blízkosti Viedne je celosvetovým lídrom v prevádzkovaní zariadení na spaľovanie biomasi. Silne rastúci dopyt po rastlinných a obnoviteľných biosurovinách je významným faktorom úspechu. Polytechnik prevádzkuje štyri výrobne a 15 inžinierskych prevádzok a oblužných stredísk v celej Európe. Doposiaľ inštaloval viac ako 3.000 zariadení.

Vďaka kampani, ktorá bola pozorne sledovaná zo strany médií, mohol rodinný podnik ako svetový líder odkomunikovať svoj príbeh efektívne a so širokým dosahom.

ARW

Z odpadov vyrába rodinný podnik odrodovo čisté sekundárne suroviny pre európsky priemysel a patrí tým vo svojom odvetví k európskym lídrom na trhu. K dlhoročným klientom patrí viac ako 300 podnikov z európskeho priemyslu s plastickými látkami, cementom a sklárstva, ktoré využívajú technologicky inovatívne recyklácie umelých látok, aby sami mohli vyrábať lacnejšie a najmä z dostupných zdrojov.

Vkladatelia dostali nielen neporaziteľné 8% úroky p.a., ale ich investícia bola medzitým znovu úspešne vrátená.