Finnest, to je ...

… vedúca platforma pre investovanie do úspešných stredných spoločností. Nefinancujeme ani startupy, ani malé projekty, ale výlučne etablované spoločnosti, ktoré sú dlhodobo úspešné a vytvárajú miliónové obraty. Ako bankári sme si všimli, že aj pre vzorové firmy a lídrov na trhu je čoraz ťažšie získať popri bankových úveroch ďalšie financovanie na posilnenie bilancie. Od roku 2015 vypĺňa Finnest veľmi úspešne túto medzeru.

  • špecializovaný crowdinvesting len do úspešných stredných spoločností
  • 100 rokov skúseností v bankovníctve, viac ako 30 rokov online expertízy
  • serióznosť, starostlivosť, (právna) istota
  • najväčšie online financovanie nemeckých stredných podnikov, najvyššia priemerná investícia na investora

Viac ako 20 miliónov EUR pre pravých šampiónov v štyroch krajinách: Slovensko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko

Hlavný tím

Cez 100 rokov skúseností v bankovníctve. Viac ako 30 rokov online expertízy. My vieme, ako funguje online financovanie.

Günther Lindenlaub
Vývoj produktov, Business Development

20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky vedúci oddelenia „Úverové trhy & Emisie dlhopisov“ v Raiffeisen Bank International

+43 664 5432412

Joerg Bartussek
IT, médiá

Založil oddelenie „Trust & Safety“ pre eBay
Viedol oddelenie pre obchodných zákazníkov v T-Mobile
 

+43 676 7132715

Manfred Hellar
CTO

Vedúci expert v oblasti finančných platforiem
Viac ako 10 rokov CIO v poisťovni Generali

 

Reinhard Hönig

Reinhard Hönig
CSO

Viedol o.i. oddelenia „Corporate Business“ a „Investment, Trade, & Export“ v Investkredite a v skupine Raiffeisen Bank

+43 676 4108754

Ivan Ďurčík 
Solution Architect

7 rokov IT skúseností ako Solution Engineer & Developer
Softvérový a webový vývoj v korporátnom prostredí

 

Andre Voigt 
Head of Sales Austria & Germany

10 rokov skúseností v oblasti finančného projektovania a bankovníctve
Vzťahový manažér pre SME a retailových klientov u významného poskytovateľa finančných služieb

+49 162 1962387

Katarína Jankovská
Head of Sales Slovakia

Viac ako 20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky expert na vzťahový manažment a leasing (SME a large enterprises)

+421 915 736 255
Tu môžu etablované stredné spoločnosti získať kapitál cez internet.
Handelsblatt, 06.12.2016
Nové podnikové financovanie – investorom sa sľubuje atraktívne úročenie.
Kronen Zeitung, 29.04.2017
Firmy rozširujú svoje finančné portfólio a posilňujú svoju kapitálovú štruktúru.
Creditreform Magazin, 02.05.2017