Finnest Logo

Finnest, to je ...

... vedúca platforma pre investovanie do úspešných stredných spoločností. Nefinancujeme ani startupy, ani malé projekty, ale výlučne etablované spoločnosti, ktoré sú dlhodobo úspešné a vytvárajú miliónové obraty. Ako bankári sme si všimli, že aj pre vzorové firmy a lídrov na trhu je čoraz ťažšie získať popri bankových úveroch ďalšie financovanie na posilnenie bilancie. Od roku 2015 vypĺňa Finnest veľmi úspešne túto medzeru.
 

 • Založený v roku 2014.

 • 100 rokov skúseností v bankovníctve, viac ako 30 rokov online expertízy
   

 • Najväčšie online financovanie nemeckých stredných podnikov, najvyššia priemerná investícia na investora
   

 • Špecializovaný crowdinvesting len do úspešných stredných spoločností
   

 • Serióznosť, starostlivosť, (právna) istota

Kto je Finnest?

Cez 100 rokov skúseností v bankovníctve. Viac ako 50 rokov online expertízy. My vieme, ako funguje online financovanie.

Günther Lindenlaub

CEO, Zakľadatel
20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky vedúci oddelenia „Úverové trhy & Emisie dlhopisov“ v Raiffeisen Bank International

Reinhard Hönig

CSO
Viedol o.i. oddelenia „Corporate Business“ a „Investment, Trade, & Export“ v Investkredite a v skupine Raiffeisen Bank

Manfred Hellar

CTO
Vedúci expert v oblasti finančných platforiem. Viac ako 10 rokov CIO v poisťovni Generali
 

Andre Voigt

Head of Sales Austria & Germany
10 rokov skúseností v oblasti finančného projektovania a bankovníctve
Vzťahový manažér pre SME a retailových klientov u významného poskytovateľa finančných služieb

Martin Hofstadler

Head Mid Office
Dlhoročné skúsenosti v oblasti „kapitálových trhov“ a „finančnej architektúry“

Viola Ghavidel

Customer Relationship Management
Zodpovedá za kampane, ako aj vzťahy s investormi

Georg Stiegelmair

Sr. Expert Marketing & PR
Zodpovedný za kampane, ako aj za marketingové a PR programy

Helmut Buchmasser

Sr. Expert Online Marketing
Mnohoročné skúsenosti s digitálnym / online marketingom

Ivan Ďurčík

Solution Architect
Viac ako desať rokov skúseností ako Full Stack Developer

Jakub Ceppan

Full Stack Web Developer
Roky skúseností ako Software Developer

Julian Kettl

Strategic Market Research
Široké skúsenosti so strategickým prieskumom trhu
Auszeichnung - Deutsches KreditinstitutAuszeichnung - Standesregeln FinanzdienstleisterAuszeichnung - Austrian Crowdinvesting Committee Code of ConductAuszeichnung - BBVA Open Talent Finalist StartupAuszeichnung - Born Global ChampionAuszeichnung - Wiener Börse Partner