Finnest Logo

Finnest, to je ...

... vedúca platforma pre investovanie do úspešných stredných spoločností. Nefinancujeme ani startupy, ani malé projekty, ale výlučne etablované spoločnosti, ktoré sú dlhodobo úspešné a vytvárajú miliónové obraty. Ako bankári sme si všimli, že aj pre vzorové firmy a lídrov na trhu je čoraz ťažšie získať popri bankových úveroch ďalšie financovanie na posilnenie bilancie. Od roku 2015 vypĺňa Finnest veľmi úspešne túto medzeru.
 

 • Založený v roku 2014.

 • 100 rokov skúseností v bankovníctve, viac ako 30 rokov online expertízy
   

 • Najväčšie online financovanie nemeckých stredných podnikov, najvyššia priemerná investícia na investora
   

 • Špecializovaný crowdinvesting len do úspešných stredných spoločností
   

 • Serióznosť, starostlivosť, (právna) istota

Kto je Finnest?

Cez 100 rokov skúseností v bankovníctve. Viac ako 50 rokov online expertízy. My vieme, ako funguje online financovanie.

Günther Lindenlaub

CEO, Zakľadatel
20 rokov skúseností v medzinárodnom bankovníctve
Dlhé roky vedúci oddelenia „Úverové trhy & Emisie dlhopisov“ v Raiffeisen Bank International

Reinhard Hönig

CSO
Viedol o.i. oddelenia „Corporate Business“ a „Investment, Trade, & Export“ v Investkredite a v skupine Raiffeisen Bank

Manfred Hellar

CTO
Vedúci expert v oblasti finančných platforiem. Viac ako 10 rokov CIO v poisťovni Generali
 

Andre Voigt

Head of Sales Austria & Germany
10 rokov skúseností v oblasti finančného projektovania a bankovníctve
Vzťahový manažér pre SME a retailových klientov u významného poskytovateľa finančných služieb

Martin Hofstadler

Head Mid Office
Dlhoročné skúsenosti v oblasti „kapitálových trhov“ a „finančnej architektúry“

Viola Ghavidel

Customer Relationship Management
Zodpovedá za kampane, ako aj vzťahy s investormi

Georg Stiegelmair

Sr. Expert Marketing & PR
Zodpovedný za kampane, ako aj za marketingové a PR programy

Helmut Buchmasser

Sr. Expert Online Marketing
Mnohoročné skúsenosti s digitálnym / online marketingom

Ivan Durcik

Full Stack Developer
Viac ako desať rokov skúseností ako Full Stack Developer

Jakub Ceppan

Full Stack Web Developer
Roky skúseností ako Software Developer
Auszeichnung - Deutsches KreditinstitutAuszeichnung - Standesregeln FinanzdienstleisterAuszeichnung - Austrian Crowdinvesting Committee Code of ConductAuszeichnung - BBVA Open Talent Finalist StartupAuszeichnung - Born Global ChampionAuszeichnung - Wiener Börse Partner