Takto funguje Crowdinvesting

Investujte v troch krokoch do úspešnej spoločnosti:

1. Informujte sa

Investujte do overených spoločností

Aby ste mohli využívať crowdinvestingovú platformu Finnest, je potrebné sa zaregistrovať (registrácia je bezplatná a trvá kratšie než 1 minútu).

Len informovaní investori sú dobrí investori. Vďaka nášmu prepracovanému systému si môže investor veľmi jednoducho vytvoriť predstavu o prezentovaných spoločnostiach. Registrovaní užívatelia vidia krátke profily, prehľadné zhrnutia (tzv. executive memos) v podobe podrobných aktuálnych dokumentov, akými sú podnikateľské plány, ročné uzávierky, informácie pre investorov, externé ratingy bonity, atď...

2. Investujte

Investujte s úrokom podľa svojho želania

Ak vás bude spoločnosť zaujímať, predložte jej svoju ponuku. Svoje hodnoty nastavíte veľmi jednoducho pomocou dvoch posuvných ovládačov: čiastku (napr. 5.000 Euro) a ročné úroky podľa svojho želania (napr. 5 %).

Po predložení ponúk všetkých investorov si firma zvolí jednotnú úrokovú sadzbu pre prijatie pôžičky.

Príklad: Spoločnosť potrebuje okolo 800.000 Euro. Ponuky investorov s 3 %, 4 % a 5 % p.a. predstavujú spolu 750.000 Euro. Spoločnosti to bude postačovať. Zvolí si sadzbu 5 % a všetci investori, ktorí požadovali „len“ 3 % alebo 4 % p.a., dostanú automaticky tiež 5 % p.a. (Investori, ktorí požadovali 6 % p.a. a viac sa na tejto investícii nezúčastnia.)

Finnest princíp maximálnej úrokovej sadzby

  • Predložili ste „príliš nízku“ ponuku? Nevadí!
  • Automaticky dostanete najvyššiu akceptovanú úrokovú sadzbu.
  • Môžete iba získať!

3. Profitujte

Profitujte z investície do etablovaných spoločností

Ďalšie kroky sú úplne automatizované. Nemusíte sa už o nič starať.

  • Zmluva medzi vami a spoločnosťou sa vygeneruje automaticky.
  • Spoločnosť si inkasom jednorazovo stiahne investovanú čiastku z vášho účtu.
  • Spoločnosti vám každý rok prevedú úroky priamo na váš účet.
  • A zaväzujú sa splatiť vám pôžičku na konci lehoty splatnosti (o 4 až 6 rokov).

FINNEST Crowd

Investície v hodnote 20 miliónov Euro 5 % priemerný ročný úrok Priemerná investícia vkladateľa 7.000 Euro

Žiadne skryté poplatky

Pri úspešnom uzavretí zmluvy o pôžičke dostane Finnest jednorazovo 1% z ponúknutej sumy, minimálne však 25 Euro. Žiadne ďalšie poplatky.

Príklad: Ak investujete 5.000 Euro, zaplatíte Finnestu jednorazový sprostredkovateľský poplatok 50 Euro.